Judendom

I detta område av judiska studier, får eleverna lära om det judiska arvet och judiska värderingar. Utveckla förståelse för olika folks tro och traditioner. Förstå värdet av judendomen inom ramen för mänskliga värden . Uppskattar de djupa historiska rötter i judendomen. Lär att judendomen utvecklas och förändras över tiden. Utveckla och värdera sin egen identitet som judar. Känner stolthet att de är en del av den större grupp av judiska folket.

Varje läsår får eleverna lära sig om och fira alla judiska helgdagar.

Eleverna uppmuntras att dela sina familjetraditioner med sina klasskamrater och lärare.