Visionen

Rektorns ord

Alexandraskolan är en skola där alla barn känner sig trygga och får möjlighet att utveckla sin identitet.

Skolan är en mycket viktig mötesplats för barnens sociala utveckling. I skolan har de sin egen hemvist och sin sociala gemenskap.

Vår skola ska ha en varierad och kreativ verksamhet där barnen ska hämta kunskap genom alla sinnen.

Lärarens arbete innebär att vara inspiratör, handledare,berättare, lyssnare och ledare för eleverna.

Föräldrasamverkan är något självklart i skolan. Föräldrarna känner sig delaktiga i skolans arbete och har möjlighet att påverka, framförallt sina egna barns skolsituation.

Som rektor vill jag att tillsammans med elever, personal och föräldrar skall vi skapa:

  • en trygg arbetsplats för alla
  • en ”vi-anda”
  • en miljö där eleverna är sedda och lyckas varje dag
  • Tydliga mål och kunskap
  • en arbetsplats där personalen får stöd och är coachad till ännu högre professionalitet.
  • ett gott samarbete med hemmen.

    Amos Algani